1 თვიანი ფიტნეს ინსტრუქტორი

200

  • 30 დღიანი აბონიმენტი
  • პირადი ფიტნეს ინსტრუქტორი
  • 12 ვიზიტი
  • წევრის ბარათი საჩუქრად

გთხოვთ რეცეფციაში წარადგინოთ გადახდის დამადასტურებელი ბლანკი, პირადობის მოწმობა. სავარჯიშო დარბაზში თან იქონიეთ გამოსაცვლელი სპორტული ფეხსაცმელი და ტანისამოსი.

კატეგორია:
  • რამე ტექსტი შეგიძლია გამოიყენო აქ
  • რამე ტექსტი შეგიძლია გამოიყენო აქ
  • რამე ტექსტი შეგიძლია გამოიყენო აქ
  • რამე ტექსტი შეგიძლია გამოიყენო აქ
  • რამე ტექსტი შეგიძლია გამოიყენო აქ